Kábel pre audio, ovládanie a prístrojové vybavenie (viacpárový, tienený)