Kábel pre počítače, prístrojové vybavenie a lekársku elektroniku